Solfläkt, 0,75 kvm, Göteborg.
Kontorsdel med 15 graders stödvärme. Placering sydost.
Fast termostat styr att fläkten endast går igång om utblåsluften är
varmare än 15 grader. Luftflöde > 40 kbm/h.
Insug = inomhustemperaturen. När fläkten inte går, visar utblåstemperaturen ungefär samma som utetemperaturen då utblåsgivaren sitter längst in i utblåsröret. Dock blåser det inte in kall luft om fläkten inte är igång. Kunden har själv monterat in den fasta termostaten, vilket är enkelt att göra. Den kostar 195 kr och finns
för 15 eller 25 grader. Beställes av Solkungen AB (15 grader används för svalare utrymmen; garage, förråd, fritidshus, källare m.m., 25 grader används för boendeutrymmen.) När utblåstemperaturen överstiger stödvärmen slår alltså elementen i från, och sparar uppvärmningskostnad.

Graferna uppdateras varje minut och kameran var femte.