Solfläkt, 0,75 kvm, Bokenäset.
Fritidsbostad med 5 graders stödvärme. Placering sydväst. Fast termostat styr att fläkten endast
går igång om utblåsluften är varmare än 15 grader.
Luftflöde > 40 kbm/h. Insug = inomhustemperaturen. När fläkten inte går, visar utblåstemperaturen ungefär samma som utetemperaturen då utblåsgivaren sitter längst in i utblåsröret. Dock blåser det inte in kall luft om fläkten inte är igång. Kunden har själv monterat in den fasta termostaten, vilket är enkelt att göra.
Den kostar 195 kr och finns för 15 eller 25 grader. Beställes av Solkungen AB (15 grader används för svalare utrymmen; garage, förråd, fritidshus, källare m.m., 25 grader används för boendeutrymmen.) När utblåstemperaturen överstiger stödvärmen slår alltså elementen i från, och sparar uppvärmningskostnad.

Vid solcellsdrift behövs ingen termostat, då solpanelen på 20 W ”automatiskt” reglerar att Solfläkten alltid blåser in varmare luft än inomhustemperaturen.

Graferna uppdateras varje minut och kameran var femte.

Solen kommer runt hörnet och träffar väggen kl 13.00